Cyberverzekering

hacker, computer, ghost-4031973.jpg

Waarom een cyberverzekering nemen?

Een hacker die je bedrijfsnetwerk binnendringt, een phishingmail die zorgt voor een gegevenslek of een computervirus dat je netwerk lamlegt. Het zijn enkele voorbeelden van cyberincidenten die helaas dagelijkse realiteit zijn. Cybercriminaliteit treft grote en kleine bedrijven in alle sectoren.

Kmo's en zelfstandigen in het bijzonder zijn erg kwetsbaar. Ze beschikken niet altijd over een doorgedreven beveiligingssysteem of missen de slagkracht om adequaat te reageren op een cyberaanval. Preventie en bescherming gaan dan ook hand in hand. Antivirussoftware en een firewall die up-to-date is, regelmatig back-ups maken en een alerte houding in de onlinewereld kunnen veel onheil voorkomen. Risico's voor 100 % elimineren is jammer genoeg niet mogelijk.

Een cyberverzekering kan de nodige bescherming bieden wanneer de preventie heeft gefaald. De polis Cyber Safe Bedrijven verzekert zowel de schade aan je onderneming als de schade aan derden en biedt je 24/7 IT-bijstand na een cyberincident, zo kun je je snel terug focussen op je business.

Eigen schade

Is je bedrijf het slachtoffer van een cyberincident? Dan biedt een cyberverzekering dekking en ondersteuning voor oa:

 • de gederfde winst en vaste kosten tijdens de periode van bedrijfsonderbreking;
 • extra kosten om jouw bedrijf operationeel te houden;
 • de herstelling van elektronische gegevens en software, inclusief het verwijderen van de schadelijke software;
 • het onderzoek naar de oorzaak en de omvang van het cyberincident.

Bovendien betaalt de polis Cyber Safe Bedrijven voor:

 • cyberafpersing;
 • oplichting via phishing en CEO-fraude;
 • kosten en verliezen doordat een hacker online bestelde goederen afleidt waardoor ze niet op hun bestemming geraken;
 • telefoonhacking.

Schade aan derden

Met Cyber Safe Bedrijven ben je ook verzekerd voor schade aan derden:

 • schade doordat een verzekerde een inbreuk pleegt op de wettelijke voorschriften rond gegevensbescherming, zoals bijvoorbeeld de GDPR;
 • schade na een cyberincident waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.

De polis Cyber Safe Bedrijven betaalt ook voor:

 • administratieve boetes die de overheid oplegt na een inbreuk op de GDPR;
 • contractuele boetes die de leverancier van elektronische betaaldiensten oplegt;
 • het schenden van een merkrecht, portretrecht of de reputatie door de digitale mediainhoud van je bedrijf;
 • het plegen van een inbreuk op de wettelijke voorschriften i.v.m. gegevensbescherming door een dienstverlener van je bedrijf.

IT-bijstand

Na een cyberincident kan de verzekeringnemer 24/7 een beroep doen op Cyber Support, zowel op afstand als ter plekke.

Die bijstand zorgt voor:

 • onderzoek naar de oorzaak en de omvang van het cyberincident;
 • crisismaatregelen om de schade te beperken;
 • beveiliging en herstel van software, elektronische gegevens en computersystemen;
 • bijstand bij een officieel onderzoek.

Wanneer komt de verzekering niet tussen?

 • het ontbreken van preventiemaatregelen, zoals beveiligde toegang met gebruikersnaam en wachtwoord, een firewall, antivirussoftware of back-ups;
 • terrorisme;
 • milieuverontreiniging;
 • uitval van de infrastructuur, van openbare nutsvoorzieningen of van telecomoperatoren;
 • opzet of het bewust schenden van wetten en instructies.

Vraag een offerte