Gewaarborgd inkomen

money, coins, stack-2180330.jpg

Het kan iedereen overkomen: een ongeval of langdurig ziek worden.

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid bij ziekte of na een ongeval. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien je dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode.

Wat keert de verzekeraar uit?

Je ontvangt een bedrag dat het inkomen aanvult. Als je gedurende een jaar niet meer kan gaan werken bijvoorbeeld, is het het ziekenfonds dat jou vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid een uitkering geeft. Deze uitkering ligt (vaak heel wat) lager dan jouw eigen loon.

Op dat moment komt de verzekering gewaarborgd inkomen tussen door een bedrag uit te keren dat de uitkering van het ziekenfonds aanvult, desgewenst tot het niveau van het inkomen dat je gewend bent. Zo kan je een levensstandaard behouden die meer overeenkomt met jouw huidige inkomen.

Wanneer keert de verzekeraar uit?

Na een ongeval of een ernstige ziekte die ervoor zorgt dat je niet meer kan werken gedurende een lange periode, of zelfs voor de rest van jouw beroepsloopbaan, keert de verzekeraar een rente uit.

De verzekering gewaarborgd inkomen berekent de rente op basis van fysiologische en/of economische ongeschiktheid.

    • Een fysiologische ongeschiktheid baseert zich enkel en alleen op de lichamelijke ongeschiktheid.

 

    • Een economische ongeschiktheid houdt rekening met de impact op de uitoefening van jouw werk. Als een pianist een vinger verliest, weegt dat zwaarder door dan wanneer een callcenter-medewerker een vinger verliest. Men moet wel rekening houden met de mogelijkheden tot professionele heroriëntering.

 

Als de ongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze grens staat vermeld in het verzekeringscontract.

Sommige verzekeraars maken gebruik van een carenstijd. Dat is eigenlijk een vorm van franchise maar dan uitgedrukt in tijd. Het is de periode na een verzekerd ongeval of invaliditeit waarin de verzekeraar geen uitkering betaalt. Wanneer er bijvoorbeeld een carenstijd van 30 dagen voorzien is, komt de verzekeraar pas tussen vanaf de 31ste dag na het ongeval.

Wat beïnvloedt de premie?

Het bedrag dat je wil ontvangen bij fysiologische en/of economische ongeschiktheid, dus het bedrag dat nodig is om een uitkering aan te vullen tot jouw normale inkomen, bepaalt mee hoe hoog jouw premie zal zijn.

Bovendien hangt de premie ook af van andere factoren zoals de leeftijd van de verzekerde en van zijn beroep.

Zijn er uitsluitingen?

De risico's die gedekt zijn door de verzekering gewaarborgd inkomen worden doorgaans opgesomd in het verzekeringscontract.

Naargelang het contract, is het mogelijk dat ongeschiktheid als gevolg van de uitoefening van bepaalde gevaarlijke sporten, uitgesloten is. Zo is het mogelijk dat ongeschiktheid na een motorongeval of bergbeklimming niet gedekt is in een standaard contract.

Het is vaak wel mogelijk om dergelijke ongeschiktheid te dekken door een bijpremie te betalen.

Vraag een offerte